Organizátor

Organizátorom podujatia RESCUE LESNICA je občianske združenie ZÁCHRANA.

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.10.2010. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia ZÁCHRANA je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti pracovníkov v záchranných službách, vedomosti v poskytovaní neodkladnej prvej pomoci u pracovníkov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

Občianske združenie ZÁCHRANA bolo v roku 2015 ocenené Národnou cenou Záchrannej zdravotnej služby za propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby.

cenaZZS

Občianske združenie ZÁCHRANA v roku 2017 získalo Zlatý záchranársky kríž – Cena RESCUE reportu za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu.

 

 

Organizačný tím

 

 

Mgr. František Majerský

hlavný organizátor

 

Mgr. Stanislav Harviš

riaditeľ súťaže

 

Ing. Michal Weinciller

Mgr. Lukáš Jurina

 

 

Ing. Marek Žifčák

Ing. Stanislav Škop, MBA

 

Bc. Michal Hudák

Bc. Patrícia Smreková

MUDr. Attila Gányovics

odborný garant podujatia

   

MUDr. Peter Makara

hlavný rozhodca