Organizátor

Organizátorom podujatia RESCUE LESNICA je občianske združenie ZÁCHRANA.

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.10.2010. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia ZÁCHRANA je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti pracovníkov v záchranných službách, vedomosti v poskytovaní neodkladnej prvej pomoci u pracovníkov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

Občianske združenie ZÁCHRANA bolo v roku 2015 ocenené Národnou cenou Záchrannej zdravotnej služby za propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby.

cenaZZS

Občianske združenie ZÁCHRANA v roku 2017 získalo Zlatý záchranársky kríž – Cena RESCUE reportu za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu.

 

Organizačný tím

 

 Mgr. František Majerský

hlavný organizátor

 majersky(at)zachranaoz.sk
Mgr. Stanislav Harviš

riaditeľ súťaže

 harvis(at)zachranaoz.sk
Ing. Michal Weinciller

 

Ing. Vladimír Hosa, MPH  
Mgr. Lukáš Jurina

 

 
Bc. Marek Žifčák
Ing. Stanislav Škop, MBA
Bc. Michal Hudák
Bc. Patrícia Smreková
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

odborný garant podujatia

bulikova(1)  
MUDr. Július Pavčo

hlavný rozhodca

pavco