Registrácia

Registrácia – kategórie:

Posádka

Rozhodca

Staff

Pasívny účastník

Pokyny k registrácii

Členovia posádok sa registrujú v rámci jedného registračného formulára vybratím kategórie „Posádka“.  V prípade, že posádka nesúťaží za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Kapacita súťažiacich posádok je obmedzená na 20 súťažných posádok, rozhoduje poradie (dátum) pri podaní prihlášok (registrácii). Registračný poplatok za posádku RZP je pri registrácii do 31.7.2019 300 € (jednotková cena na osobu 100 €). Pri registrácii po 31.7.2019 je cena 330 € (jednotková cena na osobu 110 €).

Rozhodcov a asistentov rozhodcov na úlohách registruje vedúci rozhodca danej súťažnej úlohy vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Rozhodca“.  Je potrebné vyplniť polia „Členovia rozhodcovského tímu“ (aspoň ďalšie dve osoby, s ktorými je rozhodca na úlohe). Registračný poplatok rozhodcu, asistenta rozhodcu, alebo figuranta je 80 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

Ostatní organizační pracovníci a individuálni pomocníci  sa registrujú vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Staff“. Pred registráciou kontaktujte prosím organizátora, od ktorého  sa dozviete, akú úlohu na podujatí budete plniť a kde budete zaradení. Registračný poplatok v kategórii „Staff“ je 80 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

Pasívny účastník sa registruje vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Účastník“.  V prípade, že sa účastník nezúčastňuje za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Registračný poplatok pasívneho účastníka registrovaného do 31.7.2019 je 100 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a pasívnu účasť). Pri registrácii po 31.7.2019 je cena 110 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a pasívnu účasť).

V prípade záujmu o účasť tímu (2 členná posádka) na Majstrovstvách Slovenska v KPR je potrebné zaslať e-mail na: registracia@rescuelesnica.sk Registračný poplatok za posádku na MS KPR pri registrácii do 31.7.2019 je 20 € (jednotková cena na osobu 10 €, bez ubytovania a stravy). Pri registrácii po 31.7.2019 je cena 40 € (jednotková cena na osobu 20 €, bez ubytovania a stravy). Posádky súťažiace v pretekoch posádok RZP Rescue Lesnica sa zúčastňujú MS KPR automaticky (nie je potrebná ďalšia registrácia).

O potvrdení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail. Uvádzajte prosím funkčné e-mailové adresy, prípadne si skontrolujte zaplnenie schránky.

V prípade záujmu o pasívnu účasť len na súťažných úlohách je možné zaregistrovať sa priamo na mieste konania súťaže. Registračný poplatok za pasívnu účasť a pridelenie kreditov je 15 €Platba prebieha na mieste.

Vstupné len na spoločenský večer je 15 €. Platba prebieha na mieste.

Storno poplatky: poplatok za storno registrácie do 31.7.2019 je 0,00 €. Poplatok za storno registrácie od 1.8.2019 je 100 % (teda pri stornovaní registrácie cca mesiac a pol pred podujatím registračný poplatok nebude vrátený).

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na: registracia(at)rescuelesnica.sk  +421 944 201 747

 

Registrované posádky

1.
Operačné stredisko ZZS
 Ivan Falat  Soňa Schmiesterová  Matej Štoffa
2.
 ZZS Karlovarského kraje
 Sarah Sedláčková  Dávid Urda  Lukáš Procházka
3.
 P.I.P
 Jaroslav Izák  Jakub Palúch  Matúš Parigal
4.
 Salus Vitalis
 Radka Jurigová  Ladislav Pentka  Jakub Medveď
5.
 ZZS Bratislava (Rodkáči)
 Daniel Launer  Lenka Francistyová  Dominika Repková
6.
 Trenčianska záchranka
 Pavol Šulovský  Lucia Hrobová  Michal Jamrich
7.
 sanitKÁRI BA
 Ondrej Halaj  Dominik Mikulaj  Ján Belačič
8.
 SČK Žilina
 Peter Martinek  Marcel Kšenzulák  Patrik Medvecký
9.
 posádka
 Anton Drahomirecký  Rudolf Golec  Martin Smrek
10.
 HaZZ Trenčín
 Miroslav Pokrývka  Juraj Oravec  Peter Valko
11.
 posádka
 Martin Denko  Filip Krička  Michal Iľaš
12.
 ZZS Jihomoravského kraje
 Klára Kosíková  Jakub Kolínek  Jakub Juříček
13.
 ZZS Trenčianske Teplice
 Tomáš Kubiš  Katarína Ottmárová  Martin Zemanovič
14.
 Falck Záchranná 1
 Lenka Gunišová  Pavel Danko  Veronika Kubicová
15.
 Falck Záchranná 2
 Peter Kelemen  Adam Konya  Romana Polčíková
16.
 Apači
 Pavol Bajaník  Frederika Litavcová  Beáta Kuchárová
17.
 Záchranná služba Košice 1
 Lukáš Brož  Matej Andraščík  Martin Porada
18.
 Záchranná služba Košice 2
 Viktória Weiserová  Lukáš Vaško  Martin Krolák
19.
 Záchranná služba Košice 3
 Zuzana Moláková  Kristián Kučák  Dominik Gergeľ