Registrácia

XVI. ROČNÍK SA SKONČIL. TEŠÍME SA  NA VÁS O ROK.  

Pokyny k registrácii

Členovia posádok sa registrujú v rámci jedného registračného formulára vybratím kategórie „Posádka“.  V prípade, že posádka nesúťaží za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Aktívna účasť na súťaži posádok RZP nevylučuje možnosť súťažiť na MS v KPR. Kapacita súťažiacich posádok je obmedzená, rozhoduje poradie (dátum) pri podaní prihlášok (registrácii). Registračný poplatok za posádku RZP je pri registrácii do 31.8.2018 270 € (jednotková cena na osobu 90 €). Pri registrácii po 31.8.2018 je cena 300 € (jednotková cena na osobu 100 €)

Pasívny účastník sa registruje vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Účastník“.  V prípade, že sa účastník nezúčastňuje za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Registračný poplatok pasívneho účastníka registrovaného do 31.8.2018 je 90 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a pasívnu účasť). Pri registrácii po 31.8.2018 je cena 100 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a pasívnu účasť).

Rozhodcovia, asistenti, spolupracovníci, figuranti a ďalší aktívni účastníci sa registrujú vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Staff“.  Je potrebné vyplniť pole „Zoznam osôb na súťažnej úlohe“ (aspoň ďalšie dve osoby, s ktorými je aktívny účastník na úlohe). V prípade, že sa účastník nezúčastňuje za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Registračný poplatok rozhodcu, asistenta rozhodcu, alebo figuranta (aktívneho účastníka) je 80 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

V prípade záujmu o účasť tímu (2 členná posádka) na Majstrovstvách Slovenska v KPR je potrebné vyplniť prihlasovací formulár vybratím kategórie „MS KPR“. V prípade, že sa účastník nezúčastňuje za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Táto registrácia nezahŕňa stravu a ubytovanie. V prípade záujmu o celý pobyt je potrebné pri vyplňovaní registračného formulára zaškrtnúť políčko ubytovanie. Jednotková cena za aktívnu účasť na MS KPR bude z ceny odrátaná (teda 90 € + 10 € – 10 €).  Aktívna účasť na súťaži posádok RZP nevylučuje možnosť súťažiť na MS v KPR. Registračný poplatok za posádku na MS KPR pri registrácii do 31.8.2018 je 20 € (jednotková cena na osobu 10 €, bez ubytovania a stravy). Pri registrácii po 31.8.2018 je cena 40 € (jednotková cena na osobu 20 €, bez ubytovania a stravy)

O potvrdení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail. Uvádzajte prosím funkčné e-mailové adresy, prípadne si skontrolujte zaplnenie schránky.

V prípade záujmu o pasívnu účasť len na súťažných úlohách je možné zaregistrovať sa priamo na mieste konania súťaže. Registračný poplatok za pasívnu účasť a pridelenie kreditov je 15 €Platba prebieha na mieste.

Vstupné len na spoločenský večer je 15 €. Platba prebieha na mieste.

Storno poplatky: poplatok za storno registrácie do 31.8.2018 je 0,00 €. Poplatok za storno registrácie od 1.9.2018 je 100 % (teda pri stornovaní registrácie cca mesiac pred podujatím registračný poplatok nebude vrátený).

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na: registracia@zachranaoz.sk +421 944 201 747