Registrácia

Registrácia posádok bola pozastavená z dôvodu naplnenia kapacity.

Registrácia posádok

Registrácia rozhodcov

Registrácia staff

Pasívna účasť

Pokyny k registrácii

Členovia posádok sa registrujú v rámci jedného registračného formulára vybratím kategórie „Posádka“.  V prípade, že posádka nesúťaží za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Kapacita súťažiacich posádok je obmedzená na 21 súťažných posádok, rozhoduje poradie (dátum) pri podaní prihlášok (registrácii). Registračný poplatok* za posádku RZP je pri registrácii do 31.7.2023 660 € (jednotková cena na osobu 220 €).

*Registračný poplatok bol zvýšený vzhľadom na vysokú infláciu a výrazne zvýšené náklady organizátora na ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby. Bývať v stane nechceme a mzdy záchranárov rovnako trošku málo poskočili, tak snáď to spoločnými silami zvládneme.

Rozhodcov a asistentov rozhodcov na úlohách registruje vedúci rozhodca danej súťažnej úlohy vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Rozhodca“.  Je potrebné vyplniť polia „Členovia rozhodcovského tímu“ (aspoň ďalšie dve osoby, s ktorými je rozhodca na úlohe). Registračný poplatok rozhodcu, asistenta rozhodcu, alebo figuranta je 150 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

Ostatní organizační pracovníci a individuálni pomocníci  sa registrujú vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Staff“. Pred registráciou kontaktujte prosím organizátora, od ktorého  sa dozviete, akú úlohu na podujatí budete plniť a kde budete zaradení. Registračný poplatok v kategórii „Staff“ je 150 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

V prípade záujmu o účasť tímu (2 členná posádka) na Majstrovstvách Slovenska v KPR je potrebné zaslať e-mail na: registracia@rescuelesnica.sk Registračný poplatok za posádku na MS KPR pri registrácii do 31.7.2022 je 40 € (jednotková cena na osobu 20 €, bez ubytovania a stravy). Pri registrácii po 31.7.2023 je cena 50 € (jednotková cena na osobu 25 €, bez ubytovania a stravy). Posádky súťažiace v pretekoch posádok RZP Rescue Lesnica sa zúčastňujú MS KPR automaticky (nie je potrebná ďalšia registrácia).

O potvrdení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail. Uvádzajte prosím funkčné e-mailové adresy, prípadne si skontrolujte zaplnenie schránky.

Storno poplatky:

  1. poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka do 31.7.2023 je 0,00 €. Poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka od 1.8.2023 je 100 % (teda pri stornovaní registrácie cca mesiac a pol pred podujatím registračný poplatok nebude vrátený).
  2. poplatok za storno registrácie pri zrušení podujatia z epidemiologických dôvodov (vis maior) je 20% zo sumy registračného poplatku, ak bude podujatie zrušené 21 dní a menej pred jeho konaním (teda zrušené po 31.8.2023 vrátane).  Pri zrušení podujatia každý účastník poštou obdrží upomienkový predmet (podobne ako každý rok) a 80% sumy z registračného poplatku bude vrátené na bankový účet účastníka, z ktorého bol poplatok hradený. Ak bude podujatie zrušené 21 dní a viac (do 31.8.2023), storno poplatok je 0,00 € a účastníkovi bude vrátená plná suma za uhradenú registráciu, bez zaslania upomienkového predmetu.

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na: registracia(at)rescuelesnica.sk  +421 944 201 747

 

Registrované posádky

1.
ZSKE 1  Sabína Komiňáková  Katarína Janočková  Daniel Hudáč
2.
AP Rescue  Michaela Černajová  Kristián Sedlák  Alexander Oros
3.
Foxtrot  Michaela Baranová  Denis Bagin  Laura Lopušná
4.
ZZS JMK  Jaroslav Hradečný  Vojtěch Outlý  Rudolf Hudec
5.
RZP a.s. Trenčín 1  Martin Zemanovič  Martin Denko  Dominik Danek
6.
RZP a.s. Trenčín 2  Tomáš Harag  Zuzana Koyšová  Radovan Haško
7.
HaZÚ hl.m. SR BA  Zdenko Wiech  Boris Lacík  Pavel Ollé
8.
MiRuTka  Ingrid Michnová  Martin Ružbarský  Magdaléna Bondra
9.
Sanitkári  Viktor Koporec  Adam Lofaj  Adrián Katreniak
10.
ZSKE 2  Ján Oršoľa  Simona Juhásová  Petra Perenčayová
11.
ZSKE 3  Zdenko Giba  Eva Vargová  Zuzana Moleková
12.
Emergency support o.z. 1 Alica Bretschneiderová Simona Malová Tomáš Juršták
13.
Emergency support o.z. 2 Valika Rudinská Mária Dubinová Ondrej Krajčovič
14.
ZZS BA 1  Andrea Ľuptáková  Martina Lučanská  Lukáš Slepčan
15.
ZZS BA 2  Mária Magulová  Dominika Kučerová  Martin Graňák
16.
ZZS BA 3  Mária Ištenešová  Ema Gavajdová  Iveta Antolová
17.
ZZS Bardejov  Frederika Dopiráková  Kamil Matta  Jaroslav Vančík
18.
posádka
19.
OR HaZZ Trenčín  Peter Valko  Róbert Gavenda  Miroslav Pokrývka
20.
21.