Registrácia

Vyberte si registračný formulár:

Kapacita posádok bola naplnená! Ak sa chcete zaradiť do zoznamu náhradníkov, kontaktujte nás na: registracia@rescuelesnica.sk

Registrácia posádok

Registrácia rozhodcov

Registrácia staff

Pasívna účasť

Pokyny k registrácii

Členovia posádok sa registrujú v rámci jedného registračného formulára vybratím kategórie „Posádka“.  V prípade, že posádka nesúťaží za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Kapacita súťažiacich posádok je obmedzená na 21 súťažných posádok, rozhoduje poradie (dátum) pri podaní prihlášok (registrácii). Registračný poplatok za posádku RZP je pri registrácii do 31.7.2024 660 € (jednotková cena na osobu 220 €).

Rozhodcov a asistentov rozhodcov na úlohách registruje vedúci rozhodca danej súťažnej úlohy vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Rozhodca“.  Je potrebné vyplniť polia „Členovia rozhodcovského tímu“ (aspoň ďalšie dve osoby, s ktorými je rozhodca na úlohe). Registračný poplatok rozhodcu, asistenta rozhodcu, alebo figuranta je 150 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

Ostatní organizační pracovníci a individuálni pomocníci  sa registrujú vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Staff“. Pred registráciou kontaktujte prosím organizátora, od ktorého  sa dozviete, akú úlohu na podujatí budete plniť a kde budete zaradení. Registračný poplatok v kategórii „Staff“ je 150 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

V prípade záujmu o účasť tímu (2 členná posádka) na Majstrovstvách Slovenska v KPR je potrebné zaslať e-mail na: registracia@rescuelesnica.sk Registračný poplatok za posádku na MS KPR pri registrácii do 31.7.2024 je 40 € (jednotková cena na osobu 20 €, bez ubytovania a stravy). Pri registrácii po 31.7.2024 je cena 50 € (jednotková cena na osobu 25 €, bez ubytovania a stravy). Posádky súťažiace v pretekoch posádok RZP Rescue Lesnica sa zúčastňujú MS KPR automaticky (nie je potrebná ďalšia registrácia).

O potvrdení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail. Uvádzajte prosím funkčné e-mailové adresy, prípadne si skontrolujte zaplnenie schránky.

Storno poplatky:

  1. poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka do 31.7.2024 je 0,00 €. Poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka od 1.8.2024 je 100 % (teda pri stornovaní registrácie cca mesiac a pol pred podujatím registračný poplatok nebude vrátený).
  2. poplatok za storno registrácie pri zrušení podujatia z epidemiologických dôvodov (vis maior) je 20% zo sumy registračného poplatku, ak bude podujatie zrušené 21 dní a menej pred jeho konaním (teda zrušené po 31.8.2024 vrátane).  Pri zrušení podujatia každý účastník poštou obdrží upomienkový predmet (podobne ako každý rok) a 80% sumy z registračného poplatku bude vrátené na bankový účet účastníka, z ktorého bol poplatok hradený. Ak bude podujatie zrušené 21 dní a viac (do 31.8.2024), storno poplatok je 0,00 € a účastníkovi bude vrátená plná suma za uhradenú registráciu, bez zaslania upomienkového predmetu.

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na: registracia(at)rescuelesnica.sk  +421 944 201 747

 

Registrované posádky

1.
AP Rescue   Kristián Sedlák   Michaela Černajová   Alexander Oros
2.
FoXtroT   Laura Lopušná   Denis Bagin   Viktor Výboch
3.
SOMELIERI   Martin Graňák   Peter Kapusta   Ondrej Halaj
4.
ZZS JMK   Jaroslav Hradečný   Vojtěch Outlý   Rudolf Hudec
5.
Sanitkári   Adam Lofaj   Adrián Katreniak   Viktor Koporec
6.
ZZS Bratislava   Kristína Lukáčová   Dominika Kučerová   Mária Magulová
7.
RZP a.s. – RZP 1
8.
RZP a.s. – RZP 2
9.
ZZS Bratislava – LV   Aurélia Dudášová   Patrik Arpáš   Jaroslav Ondrejka
10.
Slovak Rescue   Peter Rybanský   Diana Pazderová   Lenka Danková
11.
ZSKE 1
12.
ZSKE 2
13.
ZSKE 3
14.
Slovak Rescue   Peter Rybanský   Diana Pazderová   Lenka Danková
15.
Shakira, Pocahontas a Magic Dan   Sabina Komiňáková   Daniel Hudáč   Katarína Janočková
16.
ZZS SK Strágo   Lukáš Lepič   David Brabec   Michael Laufke
17.
Emergency Support 1
18.
SAHS OR HaZZ BB   Radoslav Stano   Roland Landa   Miroslav Knoško
19.
Bratia Kuťafájovci   Karol Pjentek   Jakub Krišanda   Peter Mezovský
20. Posádka
21.