Registrácia

Registrácia – kategórie:

Registrácia bola ukončená.

Posádky boli naplnené.

Aj pre pasívnych účastníkov už máme plný domček na bývanie.

 

Pokyny k registrácii

Dôležité – podujatie sa uskutoční za epidemiologických podmienok platných v čase a mieste konania podujatia (ktoré aktuálne nedokážeme predvídať, ale #dobrebude).

Členovia posádok sa registrujú v rámci jedného registračného formulára vybratím kategórie „Posádka“.  V prípade, že posádka nesúťaží za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Kapacita súťažiacich posádok je obmedzená na 21 súťažných posádok, rozhoduje poradie (dátum) pri podaní prihlášok (registrácii). Registračný poplatok za posádku RZP je pri registrácii do 31.7.2022 450 € (jednotková cena na osobu 150 €).

Rozhodcov a asistentov rozhodcov na úlohách registruje vedúci rozhodca danej súťažnej úlohy vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Rozhodca“.  Je potrebné vyplniť polia „Členovia rozhodcovského tímu“ (aspoň ďalšie dve osoby, s ktorými je rozhodca na úlohe). Registračný poplatok rozhodcu, asistenta rozhodcu, alebo figuranta je 120 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

Ostatní organizační pracovníci a individuálni pomocníci  sa registrujú vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Staff“. Pred registráciou kontaktujte prosím organizátora, od ktorého  sa dozviete, akú úlohu na podujatí budete plniť a kde budete zaradení. Registračný poplatok v kategórii „Staff“ je 120 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

V prípade záujmu o účasť tímu (2 členná posádka) na Majstrovstvách Slovenska v KPR je potrebné zaslať e-mail na: registracia@rescuelesnica.sk Registračný poplatok za posádku na MS KPR pri registrácii do 31.7.2022 je 30 € (jednotková cena na osobu 15 €, bez ubytovania a stravy). Pri registrácii po 31.7.2022 je cena 50 € (jednotková cena na osobu 25 €, bez ubytovania a stravy). Posádky súťažiace v pretekoch posádok RZP Rescue Lesnica sa zúčastňujú MS KPR automaticky (nie je potrebná ďalšia registrácia).

O potvrdení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail. Uvádzajte prosím funkčné e-mailové adresy, prípadne si skontrolujte zaplnenie schránky.

Storno poplatky:

  1. poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka do 31.7.2022 je 0,00 €. Poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka od 1.8.2022 je 100 % (teda pri stornovaní registrácie cca mesiac a pol pred podujatím registračný poplatok nebude vrátený).
  2. poplatok za storno registrácie pri zrušení podujatia z epidemiologických dôvodov (vis maior) je 20% zo sumy registračného poplatku, ak bude podujatie zrušené 21 dní a menej pred jeho konaním (teda zrušené po 31.8.2022 vrátane).  Pri zrušení podujatia každý účastník poštou obdrží upomienkový predmet (podobne ako každý rok) a 80% sumy z registračného poplatku bude vrátené na bankový účet účastníka, z ktorého bol poplatok hradený. Ak bude podujatie zrušené 21 dní a viac (do 31.8.2022), storno poplatok je 0,00 € a účastníkovi bude vrátená plná suma za uhradenú registráciu, bez zaslania upomienkového predmetu.

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na: registracia(at)rescuelesnica.sk  +421 944 201 747

 

Registrované posádky

1.
AP Rescue   Alexander Oros   Kristián Sedlák   Michaela Černajová
2.
  Michaela Surmová   Ján Staš   Alica Bretschneiderová
3.
Emergency Support OZ 1   Ivana Matulová   Pavol Šulovský   Denis Mišák
4.
Lázeňáci   Dávid Urda   Ladislav Koudelka   Simona Kratochvílová
5.
NsP Brezno   Laura Lopušná   Denis Bagin   Ján Kelement
6.
ZZS Bratislava 1   Monika Kalmanová   Daniel Launer   Ján Chlebničan
7.
ZZS Bratislava 2   Natália Benčeková   Patrik Greš   Filip Kertýs
8.
OR HaZZ Trenčín   Róbert Gavenda   Miroslav Pokrývka   Peter Valko
9.
Šamani   Kamil Vozárik   Mária Oscitá   Mária Neupauerová
10.
  Denisa Gajdošová   Martin Kubičár   Patrik Hrebík
11.
  Ľubomír Glejdura   Mariana Valičková   Marcel Kšenzulák
12.
KOS ZZS Trnava   Milada Šéryová   Tomáš Bartoš   Peter Šiška
13.
ZSKE 1   Pavol Šepeľa   Ján Oršola   Simona Juhásová
14.
ZSKE 2   Dan Damián Mochnáč   Zuzana Moleková   Eva Vargová
15.
Emergency Support OZ 2   Lucia Hrobová   Michal Jamrich  Katarína Ondrišová
16.
Salus Vitalis   Jakub Medveď   Ladislav Pentka   Ivana Kubáňová
17.
RZP, a.s. 1   Martin Denko   Martin Zemanovič   Radovan Haško
18.
RZP, a.s. 2   Barbora Žideková   Šimon Halvoň   Pavol Bajaník
19.
LSE 1   Marcel Nastišin   Jozef Černiga   Erik Jaškanič
20. LSE 2   Patrik Bodnár   Dean Turčáni   Richard Molnár
21. LSE 3