Registrácia

Registrácia – kategórie:

Posádky sú naplnené.

Nie je možné registrovať.

Rozhodca

Staff

Pokyny k registrácii

Dôležité – OČKOVANIE: na ročníku 2021 je možná účasť iba pre účastníkov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Aktívne sa teda môžu zúčastniť iba osoby, ktoré absolvovali očkovanie proti COVID-19 mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNTech), pričom od očkovania uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky, alebo absolvovali očkovanie proti COVID-19 vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca), pričom od očkovania uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky. Preukázať potvrdenie o očkovaní bude potrebné pri príchode na podujatie. V prípade nepredloženia potvrdenia bude posádka diskvalifikovaná a účastník podujatia vylúčený z podujatia. V tejto náročnej dobe nám záleží na Vašej bezpečnosti a v tomto prípade je očkovanie conditio sine qua non. Ďakujeme za pochopenie.

Členovia posádok sa registrujú v rámci jedného registračného formulára vybratím kategórie „Posádka“.  V prípade, že posádka nesúťaží za organizáciu, do polí „Organizácia“ je potrebné vyplniť údaje osoby platiteľa, na ktorého bude vystavený doklad o úhrade. Kapacita súťažiacich posádok je obmedzená na 21 súťažných posádok, rozhoduje poradie (dátum) pri podaní prihlášok (registrácii). Registračný poplatok za posádku RZP je pri registrácii do 31.7.2021 400 € (jednotková cena na osobu 133 €).

Rozhodcov a asistentov rozhodcov na úlohách registruje vedúci rozhodca danej súťažnej úlohy vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Rozhodca“.  Je potrebné vyplniť polia „Členovia rozhodcovského tímu“ (aspoň ďalšie dve osoby, s ktorými je rozhodca na úlohe). Registračný poplatok rozhodcu, asistenta rozhodcu, alebo figuranta je 100 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

Ostatní organizační pracovníci a individuálni pomocníci  sa registrujú vyplnením registračného formulára vybratím kategórie „Staff“. Pred registráciou kontaktujte prosím organizátora, od ktorého  sa dozviete, akú úlohu na podujatí budete plniť a kde budete zaradení. Registračný poplatok v kategórii „Staff“ je 100 € (zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť).

V prípade záujmu o účasť tímu (2 členná posádka) na Majstrovstvách Slovenska v KPR je potrebné zaslať e-mail na: registracia@rescuelesnica.sk Registračný poplatok za posádku na MS KPR pri registrácii do 31.7.2021 je 20 € (jednotková cena na osobu 10 €, bez ubytovania a stravy). Pri registrácii po 31.7.2021 je cena 40 € (jednotková cena na osobu 20 €, bez ubytovania a stravy). Posádky súťažiace v pretekoch posádok RZP Rescue Lesnica sa zúčastňujú MS KPR automaticky (nie je potrebná ďalšia registrácia).

O potvrdení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail. Uvádzajte prosím funkčné e-mailové adresy, prípadne si skontrolujte zaplnenie schránky.

Storno poplatky:

  1. poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka do 31.7.2021 je 0,00 €. Poplatok za storno registrácie z vôle posádky/účastníka od 1.8.2021 je 100 % (teda pri stornovaní registrácie cca mesiac a pol pred podujatím registračný poplatok nebude vrátený).
  2. poplatok za storno registrácie pri zrušení podujatia z epidemiologických dôvodov (vis maior) je 20% zo sumy registračného poplatku, ak bude podujatie zrušené 21 dní a menej pred jeho konaním (teda zrušené po 27.8.2021 vrátane).  Pri zrušení podujatia každý účastník poštou obdrží upomienkový predmet (podobne ako každý rok) a 80% sumy z registračného poplatku bude vrátené na bankový účet účastníka, z ktorého bol poplatok hradený. Ak bude podujatie zrušené 21 dní a viac (do 27.8.2021), storno poplatok je 0,00 € a účastníkovi bude vrátená plná suma za uhradenú registráciu, bez zaslania upomienkového predmetu.

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na: registracia(at)rescuelesnica.sk  +421 944 201 747

 

Registrované posádky

1.
posádka  Bc. Sabína Komiňáková  Bc. Katarína Janočková  Bc. Daniel Hudáč
2.
AMK Rescue  Bc. Kristián Sedlák  Bc. Michaela Černajová  Bc. Adriana Jesenská
3.
Primum non nocere  Bc. Monika Kalmanová  Bc. Daniel Launer  Ján Chlebničan
4.
Rýchlo Zadarmo Pohodlne  Bc. Iveta Fečová  Bc. Stanislav Remšík  Bc. Martin Snopek
5.
TRIO z východu  Bc. Patrik Greš  Bc. Filip Kertýs  Bc. Marcel Nastišin
6.
Salusáčik  Ing. Bc. Ladislav Pentka  Ing. Bc. Ivana Kubáňová  Ing. Bc. Jakub Medveď
7.
Tatranskie svište  Filip Nemčok  Bc. Rastislav Peťo  Marek Gondek
8.
JASTRABANIA  Bc. Pavol Šulovský  Mgr. Lucia Hrobová  Bc. Michal Jamrich
9.
Dva a pol sanitkára  Bc. Patrik Hrebík  Ing. Marcel Kšenzulák  Bc. Martin Kubičar
10.
RZP, a.s. 1  Bc. Tomáš Harag  Bc. Matej Mališ  Marián Vavro
11.
RZP, a.s 2  Bc. Tomáš Buček  Bc. Lenka Súkeníková  Bc. Martin Líška
12.
Žltý taxík  Bc. Tomáš Kubiš  Bc. Katarína Ottmarová  Bc. Ivana Matulová
13.
ZaMED  Bc. Nikoleta Miklósová  Bc. Peter Zaťko  Martin Turčan
14.
OR HaZZ Trenčín  Bc. Peter Valko  Bc. Miroslav Pokrývka  Róbert Gavenda
15.
OS ZZS SR  Mgr. Jaroslav Izák  Mgr. Jakub Palúch  Bc. Matúš Parigal
16.
ZZS JMK  Bc. Ida Novotná, DiS.  Karel Poul  Bc. Hana Veselá, DiS.
17.
Baštrng
18.
HZS  Bc. Rudolf Golec  Bc. Ľubomír Ďuraš  Bc. Peter Tomko
19.
ZS KE 1  Bc. Marko Suchý  Adam Lukáč  Bc. Patrik Varga
20. ZS KE 2  Bc. Naďa Zápecová  Michal Ivaška
21. OR HaZZ Košice  Bc. Ondrej Ballarin  Bc. Samuel Hajduk  Bc. Martin Leško