Propozície

PROPOZÍCIE PRE XIX. ROČNÍK PRETEKOV POSÁDOK RZP

I. ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Tieto preteky sú určené pre zdravotníckych záchranárov a sestry pracujúce v záchrannej službe (záchranári pracujúci v záchrannej zdravotnej službe a zložkách integrovaného záchranného systému – napr. Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, Armáda Slovenskej republiky). Zúčastniť sa môžu osoby staršie ako 18 rokov s ukončeným zdravotníckym vzdelaním odbor: zdravotnícky záchranár, zdravotná sestra (pracujúca v ZZS), diplomovaný zdravotnícky záchranár, alebo urgentná zdravotná starostlivosť. Nie je možnosť súťažiť pre študentov – záchranárov, dobrovoľných záchranárov, lekárov a pod. 

Dôležité – podujatie sa uskutoční za epidemiologických podmienok platných v čase a mieste konania podujatia

Zaregistrovaní budú len tí účastníci, ktorí po obdržaní potvrdenia registrácie do daného termínu uhradia na účet registračný poplatok.

II. KAPACITA:

21 posádok RZP (3 členné posádky)

registrácia otvorená do naplnenia ubytovacej kapacity hotela Magura

III. POPLATKY:

Pri registrácii a zaplatení účastníckeho poplatku do 31.7.2022 je cena za osobu 150 €

V cene je zahrnuté:

Ubytovanie: od štvrtka 22.9.2022 do soboty 24.9.2022 (t.j. 2x noc)

Stravovanie: začína vo štvrtok 22.9.2022 večerou, končí v sobotu 24.9.2022 raňajkami

 

IV. CHARAKTER TRATE:

Popoludňajšia etapa: MEMORIÁL RUN 2022

Táto popoludňajšia etapa je povinná pre každého člena súťažnej posádky podujatia RESCUE LESNICA.

Účasť bežcov mimo registrovaných účastníkov – upresníme. 

Štart: hromadný štart všetkých účastníkov na parkovisku pred hotelom Magura o 16:30 hod

Cieľ: hotel Magura

Kategória:

   A – ženy (celkové poradie)

   B – muži (celkové poradie)

Meranie času čipovou metódou. Čip je povinné po behu vrátiť organizátorovi.

Povrch trate: horský chodník, zvážnica, lesný chodník

Táto etapa je prevažne kopcovitá od štartu až do cieľa. Bežci absolvujú trasu turistickým chodníkom od hotela Magura po červenej a zelenej turistickej značke na Strednicu, naspäť po hrebeni k lyžiarskemu  vleku pri hoteli Magura.

vzdialenosť: 6 km

celkové stúpanie: 160 m

celkové klesanie: 140 m

Nočná etapa: pozostáva z plnenia súťažných úloh v (resp. okolí) Hotela Magura.

Denná etapa

Vzhľadom na vzdialenosť pripravovaných stanovíšť súťažných úloh budú posádky na presun medzi jednotlivými súťažnými úlohami využívať vlastný osobný dopravný prostriedok. Nesmú používať svetelné a zvukové výstražné znamenia. Musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Pripravenosť jednotlivých posádok bude dôkladne preverená aj v náročnom horskom teréne. Etapy sú fyzicky a psychicky náročné, preteky prebehnú za každého počasia. Program akcie nezohľadňuje potrebu odpočinku a spánku jednotlivých účastníkov.

Posádky sú povinné riadiť sa pokynmi simulovaného operačného strediska. Ak sa posádka nedostaví do 10 minút od vydania pokynu simulovaným operačným strediskom na štart etapy, bude v konkrétnej úlohe diskvalifikovaná a nebudú jej udelené body.

V. POVINNÉ VYBAVENIE ÚČASTNÍKOV:

Bežecká etapa: Memoriál run 2022:

– Fľaša s 0,5l tekutiny (ľadvinka, camelback)

– Tenká bunda (fukerka)

– Bežecká obuv – trailová

Denná etapa:

Mobilný telefón (kontaktné číslo na posádku potrebné zadať pri registrácii)

Tlakomer, fonendoskop, teplomer, glukomer. (môže byť aj atrapa, nie je potrebné funkčné zariadenie)

Špeciálny zdravotnícky materiál a prístrojová technika bude k dispozícii na každej súťažnej úlohe.

VI. DOPORUČENÉ VYBAVENIE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA NA DENNÚ ETAPU:

GPS, pevná obuv, reflexné outdoorové oblečenie (záchranárska uniforma), nepremokavý odev (pršiplášť), plavky!, rukavice, čelová lampa (je potrebná aj na denné etapy), osobný batoh (cca 30 l), termoska. Doporučená je osobná lekárnička.

VII. SÚŤAŽNÉ ÚLOHY:

Na súťažných úlohách sa preveruje odborná ale aj fyzická pripravenosť zasahujúcich posádok. Pri situáciách, kde je potrebný špeciálny zdravotnícky materiál, alebo funkčné prístrojové zariadenie bude táto výbava k dispozícii na mieste súťažnej úlohy. Používanie vysielačiek a mobilných telefónov na jednotlivých úlohách je zakázané. Časový limit je vždy upresnený na stanovisku súťažnej úlohy.

VIII. HODNOTENIE:

Hodnotenie spôsobu ošetrenia prebieha podľa tabuliek RESCUE LESNICA 2022 ŽDIAR – MONKOVA DOLINA. Vyhráva posádka s najvyšším počtom bodov. Protesty je možné podávať len po uhradení poplatku 50 € u hlavného rozhodcu. V prípade neuznania protestu je poplatok nevratný.

 

PROPOZÍCIE PRE  VIII. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V KARDIOPULMONÁLNEJ RESUSCITÁCII

MSR v KPR je vyhodnocovaná samostatne. Účasť na MSR v KPR je povinná pre každú súťažiacu posádku podujatia RESCUE LESNICA

TERMÍN:       22.9. – 24.9.2022

MIESTO:        hotel Magura, Ždiar – Monkova dolina                                                         

Súťaž bude vychádzať z platných smerníc rady ERC 2021.

– tím bude zložený z dvoch členov

– povolené kombinácie vzdelania:

  • lekár – záchranár/sestra/vodič ZZS
  • záchranár/sestra – záchranár/sestra/vodič ZZS

   základné kolo

rozšírená neodkladná resuscitácia (ALS) podľa ERC Guidelines 2021, 2 členný tím

do finále postúpia 2 najlepšie posádky základného kola

   finálové kolo

základná neodkladná resuscitácia (BLS) s umelou pľúcnou ventiláciou pomocou masky a ambuvaku

 

FIGURÍNA NA KPR:

Upresníme.

KAPACITA:

40 posádok  (2 členná posádka)

otvorené do naplnenia kapacity

POPLATKY:

pri registrácii a zaplatení účastníckeho poplatku do 31.7.2022 je cena za KPR tím 30 €

Táto cena nezahŕňa ubytovanie a stravu.