Program

ŠTVRTOK  19.9.2024

11:00 – 15:00   príjazd účastníkov, registrácia, ubytovanie

16:00                Slávnostné otvorenie podujatia

16:30                 MEMORIAL RUN 2024

18:30                 Štart nočnej etapy

18:30 – 20:30   VEČERA

20:00 – 22:00  Prehliadka techniky na KPR

21:00 – 22:00   Inštruktáž rozhodcov a usporiadateľov

23:00                 VEČERA II.

 

 

PIATOK  20.9.2024

05:00 – 09:00   RAŇAJKY

od 6:00               Štart denných etáp

7:00 – 18:00      Majstrovstvá Slovenska v KPR (základná časť)

12:00 – 15:00    OBED

15:00 – 18:00    Grilovačka

19:00                   Majstrovstvá Slovenska v KPR (finále)

od 20:00             Vyhlásenie výsledkov, raut, spoločenský večer

 

SOBOTA  21.9.2024

08:00 – 10:00    RAŇAJKY

do 12:00             Odchod domov

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ