Registrácia – Rozhodca

Rozhodca

Polia označené * sú povinné

Vedúci rozhodca


Členovia rozhodcovského tímu

1. člen
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen

Cena: 150€ / osoba.

Na základe záväznej registrácie Vám bude zaslaný e-mail s číslom účtu a variabilným symbolom pre úhradu. Úhradu je potrebné zrealizovať do 10 dní od doručenia e-mailu. O potvrdení úhrady Vás budeme informovať do 24 hodín od prijatia platby.

Cena zahŕňa celý pobyt, stravu a aktívnu účasť. Ak žiadate vystaviť faktúru, kontaktujte nás na: registracia@rescuelesnica.sk.


Potvrdenie

"Účastníci podujatia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, týmto udeľujú občianskemu združeniu ZÁCHRANA, Švábovce 533, 059 12, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno a priezvisko, na účely registrácie posádok zúčastnených na podujatí Rescue Lesnica, Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM - ATB na dobu neurčitú. V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení môže účastník súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať."