Pokyny

Doporučený príchod účastníkov je vo štvrtok 19.9.2024 v čase od 10:00 hod do 15:00 hod do Hotela Magura, kde bude prebiehať registrácia účastníkov.

Doporučený príchod rozhodcov a asistentov rozhodcov do hotela Magura je vo štvrtok 19.9.2024 do 11:00 hod.

  • od 11:00 – 15:00 hod obhliadka miesta pripravovanej súťažnej úlohy

Registrácia bude prebiehať v Hoteli Magura vo štvrtok 19.9.2024 v čase od 11:00 hod do 15:00 hod. Pri registrácii je potrebné predložiť potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku, urýchli to registráciu.

Ubytovanie zabezpečuje organizátor podujatia v Hoteli Magura. Vybavenie ubytovacieho zariadenia je dostupné na jeho webovej stránke.

Stravovanie. Pre účastníkov podujatia je zabezpečená plná penzia počas celého podujatia. Stravovanie začína vo štvrtok 19.9.2024 večerou a končí v sobotu 21.9.2024 raňajkami.

Vybavenie. Súťaž prebieha v náročnom horskom teréne, podľa toho prosím prispôsobte svoju výstroj (doporučené vybavenie účastníkov nájdete v propozíciách podujatia RESCUE LESNICA 2024 ŽDIAR – MONKOVA DOLINA). Program akcie nezohľadňuje potrebu odpočinku a spánku jednotlivých účastníkov.