Registrácia – Pasívny účastník

Registrácia na pasívnu účasť vopred nie je potrebná. 

Stačí sa dňa 22.09.2023 (piatok) dostaviť na miesto podujatia, kde sa zaregistrujete a dostanete ďalšie pokyny.

Registračný poplatok je 30,00 €.

Poplatok zahŕňa vstup na podujatie a potvrdenie o priznaní kreditov pre potreby sústavného vzdelávania.

Poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu. Ubytovanie je možné si individuálne dohodnúť v závislosti od kapacít hotela prostredníctvom registracia@rescuelesnica.sk